Ngữ pháp tiếng Hàn: Trình tạo từ 3- 동

Bài học này cung cấp cho bạn một bước thoát khỏi ngữ pháp tiếng Hàn và cho phép bạn tập trung hơn vào từ vựng. Với các bài học tạo từ này, nhiều (không phải tất cả) các từ, hoặc các yếu tố từ, dựa trên hán tự, (nhưng ý nghĩa có thể khác với tiếng Trung Quốc hiện đại. ) Yếu tố từ khóa của bài học này là 동 : Thành phần từ có liên quan đến ‘chuyển động’, ‘di chuyển’ và ‘di chuyển’.

Biểu thức mẫu

 1. 운(Để vận chuyển) +동 (để di chuyển) = 운동 = tập thể dục; tập thể dục

Vd) 요즘에 운동 열심히 하고 있어요. = Tôi đã chăm chỉ tập thể dục gần đây.

 1. 동(Để di chuyển) + 작 (để thực hiện) = 동작 = chuyển động; di chuyển

Vd)이 동작을 따라하세요. Theo tôi và làm động tác này.

 1. 작(Để thực hiện) + 동(để di chuyển) = 작동 = hoạt động (của một thiết bị)

Vd)작동이 안 돼요. = Nó không hoạt động đươc.

 1. 활 (Chảy, sống) + 동(di chuyển) = 활동 = hoạt động

Ex)

 • 온라인 활동 = hoạt động trực tuyến
 • 음악 활동 = hoạt động âm nhạc / âm nhạc
 • TV 활동 = Hoạt động / xuất hiện trên truyền hình
 1. 동 (Để di chuyển) + 사 (ngôn ngữ) = [thuật ngữ ngữ pháp] 동 사 = động từ

Vd)이 단어는 동사예요. = Từ này là một động từ.

 1. 동 (Để di chuyển) + 물 (đối tượng, vật liệu) = 동물 = động vật

Vd) 동물 좋아해요? = Bạn có thích động vật không?

 1. 연 (Để kết nối) +동 (để di chuyển) = [thuật ngữ internet] 연동 = liên kết; lồng vào nhau

Ví dụ) 페이스북 연동 = kết nối với Facebook thông qua một trang web khác

연동 되어 있어요. = (Hai dịch vụ web) được liên kết / kết nối với nhau.

 1. 행 (Để làm, để đi) + 동(để di chuyển) = 행동 = hành vi

Vd) 행동 똑바로 하세요!

= Cư xử đúng mực!

 1. 동 (Để di chuyển) + 영 (dự án) + 상(hình ảnh) = 동영상 = video

Ví dụ)동영상 응답 = phản hồi video

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365