Ngữ pháp tiếng Hàn: Không sao đâu. Tôi không sao./ 괜찮아요

Khái niệm 괜찮아요 được sử dụng trong cuộc nói chuyện hàng ngày Hàn Quốc và thường được dịch sang tiếng Anh là “It is okay” hoặc “Tôi không sao.” Tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu, có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau ngoài việc không sao.

괜찮아요 Thực sự xuất phát từ một câu dài hơn nhiều mà không hoàn toàn có ý nghĩa.

Hãy xem cụm từ được chia nhỏ dưới đây:

괜하다 = trở nên vô nghĩa (Từ này gần như không bao giờ được sử dụng bởi chính nó à như thế)

괜하 + -지 않다* → 괜하지 않다 → 괜치 않다 → 괜찮다  = Không sao.

Thì hiện tại = 괜찮아요.

Thì quá khứ = 괜찮았어요.

Thì tương lai = 괜찮을 거예요.

Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về 괜찮아요, hãy hoàn thành bài học này bằng cách xem xét một số ví dụ về cách sử dụng nó.

Công dụng của

1. Tôi ổn./Tôi không sao cả./Mọi thứ đều ổn.

Ví dụ) – Bạn trượt và ngã trên mặt đất, và ai đó hỏi bạn liệu bạn có ổn không. 

괜찮아요. = Tôi ổn.

2. Đừng lo./ Đừng lo lắng.

Ví dụ) Bạn của bạn đang lo lắng về điều gì đó và bạn muốn nói với cô ấy đừng lo lắng.

괜찮아요.= Đừng lo lắng.

3. Nó là tốt.

Ví dụ) Bạn đề cập đến một cái gì đó như là “tốt”, “hay”, “Khuyến nghị nên dùng”.

이 영화 진짜 괜찮아요 = Bộ phim này thực sự hay.

4. Tôi ngầu. /Tôi ổn / Không, cám ơn.

Ví dụ) Bạn của bạn mời bạn đồ uống và bạn muốn từ chối một cách lịch sự.

괜찮아요. = Không, cảm ơn. Tôi ổn

/ 괜찮아요

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365