Ngữ pháp tiếng Hàn: Không sao cả…, Bạn không cần phải… / -아/어/여도 돼요, 해도 돼요

Nói điều gì đó chẳng hạn như “không sao cả…” hoặc “bạn không cần phải / cần…” bằng tiếng Hàn, bạn sẽ cần học và sử dụng đuôi động từ sau: -아/어/여도 되다

되다 có nghĩa là “hoạt động”, “khả thi” hoặc “có thể làm được”.

Ví dụ:지금 인터넷 돼요? Hiện tại Internet có hoạt động không?

지금 인터넷 돼요?= Bạn có thể giao đồ ăn ngay bây giờ không? / Hiện có giao thức ăn không?

배달 돼요?

= Bạn có giao đồ ăn không? / Có thể giao đồ ăn không?

도 có nghĩa là “cũng” hoặc “quá” (khi được sử dụng với danh từ).

Ví dụ:

저도 갈 거예요.

= Tôi cũng sẽ đi.

저도 요.

= Tôi cũng vậy.

이것도 주세요.

= Đưa tôi cái này nữa.

– 아 / 어 / 여 + – 도 có nghĩa là “ngay cả khi” hoặc “ngay cả khi” (khi được sử dụng với gốc động từ).

Ví dụ:

먹어도 = ngay cả khi bạn ăn

몰라도 = ngay cả khi bạn không biết

가도 = ngay cả khi bạn đi

해도 = ngay cả khi bạn làm

자도 = ngay cả khi bạn ngủ

일어나도 = ngay cả khi bạn thức dậy

Khi kết hợp,

-아/어/여 + -도 + 되다 = -아/어/여도 되다 có nghĩa là “không sao cả…” hoặc “không sao cả khi bạn…”.

Ví dụ

(1)

켜다 = để bật; to bật

켜도 되다 = bật… bật được; nó vẫn ổn ngay cả khi bạn chuyển… bật

켜도 돼요. = Không sao đâu. Bạn có thể bật nó lên.

불 켜도 돼요. = Bạn có thể bật đèn.

컴퓨터 켜도 돼요. = Bạn có thể bật máy tính lên.

(2)

하다 = to do

해도 되다 = làm được…; nó không sao ngay cả khi bạn làm…

내일 해도 돼요. = Không sao nếu bạn làm điều đó vào ngày mai. / Bạn chỉ có thể làm điều đó vào ngày mai.

내일 해도 돼요? = Có được không nếu tôi làm việc đó vào ngày mai?

(3)

시작 하다 = bắt đầu; to start

시작해 도 되다 = bắt đầu

시작해 도 돼요 cũng được. = Bạn có thể bắt đầu.

시작해 도 돼요? = Tôi có thể bắt đầu không? / Chúng ta có thể bắt đầu?

Câu mẫu

이거 나중에 해도 돼요.

= Bạn có thể làm điều này sau.

(Dạng câu hỏi: 이거 나중에 해도 돼요? = Tôi có thể làm việc này sau được không?)

컴퓨터 써도 돼요?

= Tôi có thể sử dụng máy tính không?

오늘 쉬어도 돼요.

= Bạn có thể nghỉ một ngày hôm nay.

Làm thế nào để nói “không cần phải…”

Bằng cách sử dụng cùng một cấu trúc (- 아 / 어 / 여 + – 도 + 되다) và thêm 안 vào trước nó, bạn có thể nói “không cần phải…” hoặc “không cần thiết phải…”

Ví dụ)

(1)

해도 돼요. = Bạn có thể làm được. / Bạn làm được thì không sao.

안 해도 돼요. = Bạn không cần phải làm điều đó. / Bạn không làm cũng không sao.

청소 안 해도 돼요. = Bạn không cần phải dọn dẹp. / Bạn không dọn dẹp cũng không sao.

오늘 일 안 해도 돼요. = Bạn không phải làm việc hôm nay. / Không sao nếu bạn không làm việc hôm nay.

(2)

먹어도 돼요. = Bạn có thể ăn nó. / Bạn ăn thì không sao.

안 먹어도 돼요. = Bạn không cần phải ăn nó. / Bạn không ăn cũng không sao.

안 마셔도 돼요. = Bạn không cần phải uống. / Không uống cũng không sao.

안 + – 아 / 어 / 여 + – 도 + 되다 KHÔNG dịch sang “bạn không nên…” trong tiếng Anh. 

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365