Ngữ pháp Tiếng Hàn: Kết thúc động từ -지요/-죠

-지(요),  giống như -네(요)*, là một động từ kết thúc mang lại cho các câu tiếng Hàn một sự thay đổi rất tinh tế trong ý nghĩa.

  – Sử dụng -지(요) khi:

(1) nói về điều gì đó, giả sử rằng người khác cũng đã biết về nó;

(2) cả bạn và người kia đều biết về điều gì đó hoặc có ý kiến ​​chung về điều gì đó, và bạn chỉ đang đề cập đến thực tế một lần nữa.

 • Sử dụng -지(요) như một câu hỏi (câu hỏi) kết thúc khi:

(3) cả bạn và người khác đều biết về điều gì đó, nhưng bạn chỉ tự trấn an mình bằng cách đặt câu hỏi;

(4) bạn biết về điều gì đó, và bạn đang tự hỏi mình để xác nhận sự thật. Trong trường hợp này, bạn không nói bằng lịch sự kính ngữ;

(5) bạn không biết điều gì đó, vì vậy bạn đang tự hỏi mình một câu hỏi. Thông thường bạn đang suy nghĩ thành tiếng và hỏi những người khác xung quanh cùng một lúc. Được sử dụng trong trường hợp 반말 là tốt.

Vd) 오늘 금요일이에요. = Hôm nay là thứ Sáu

오늘 금요일이네요! = Ồ, hôm nay là thứ Sáu!

오늘 금요일이지요. = Hôm nay là thứ Sáu.

(Bạn và người khác đã biết rằng hôm nay là thứ Sáu, nhưng bạn chỉ đang xác nhận lại rằng đó thực sự là thứ Sáu.)

오늘 금요일이지요?  = Hôm nay là thứ sáu, phải không?

(Bạn và người khác đã biết rằng hôm nay là thứ Sáu, và bạn chỉ tự trấn an mình bằng cách đặt câu hỏi.)

Sự kết hợp:

Thì hiện tại: động từ gốc + -지(요)

Thì quá khứ: động từ gốc + -았/었/였 + -지(요)

Thì tương lai: động từ gốc + -(으)ㄹ 거 + -지(요)(요) hầu như chỉ được sử dụng như một kết thúc thẩm vấn)

Khi bạn nói lịch sự kính ngữ , động từ kết thúc -지요 thường thay đổi thành -죠 để đơn giản và dễ phát âm.

Vd,

오늘 날씨 춥지요? = Hôm nay thời tiết lạnh phải không?

→ (Bạn biết rằng người khác biết rằng thời tiết lạnh.)

아요. 피자 정말 맛있죠. = Đúng vậy. Pizza thực sự là ngon.

→ (Bạn biết rằng người khác cũng nghĩ rằng pizza rất ngon.)

재미있지요? = Thật vui phải không?

→ (Bạn biết rằng người khác đã nghĩ rằng đó là niềm vui, nhưng bạn đang hỏi lại chỉ để đảm bảo.)

이게 뭐지? = Đây là gì?

→ (Bạn không trực tiếp hỏi bất cứ ai, vì vậy bạn không nói là “이게 뭐야?” hay “이게 뭐예요?”)

그럴 수도 있죠. = Vâng, điều đó có thể.

→ (Cả bạn và người kia đều biết rằng điều gì đó là có thể, và bạn chỉ đơn giản là thể hiện sự đồng ý của bạn với những gì người kia đang nói.)

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365