Ngữ pháp tiếng Hàn: Bạn có muốn… không? / -(으)ㄹ래요?

Nếu bạn đã học tiếng Hàn cùng với Kanata cho đến thời điểm này, bạn đã quen thuộc với động từ thì tương lai kết thúc – (으) ㄹ. Bạn có nhớ làm thế nào để sử dụng nó không? Trong trường hợp bạn đã quên mất chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại nó nhé, chúng ta lướt qua nhanh lại bài học nhé:

 • (으) ㄹ có thể được sử dụng để diễn đạt các câu thì tương lai đơn giản.
  Vd) 내일 갈 거예요 = Tôi sẽ đi vào ngày mai.
  Cấu trúc này chúng ta sẽ gặp lại cấu trúc này, hãy tận dụng cơ hội để xây dựng kiến ​​thức thêm cho bản thân và tiếp tục bài học với cấu trúc -(으)ㄹ래요 nhé

Ý nghĩa: -(으)ㄹ래요 được sử dụng khi thể hiện ý định hoặc ý chí để làm một cái gì đó. Nếu bạn đặt một dấu hỏi ở cuối câu, bạn có thể hỏi về ý muốn hoặc ý định của người khác để làm gì đó.
Sự kết hợp:
Động từ kết thúc bằng một phụ âm + -을래요
Ex) 먹다 ăn) = 먹을래요
Động từ kết thúc bằng phụ âm ㄹ + -래요
Ex) 팔다 (bán) = 팔래요.
Động từ kết thúc bằng một nguyên âm + -ㄹ래요
Ex) 사다 (mua) = 살래요.

Đặt câu:
집에 갈래요.= Tôi muốn về nhà. / Tôi sẽ về nhà.

 • So sánh:
  Câu nói 1 cách chung chung và mơ hồ nhất: 집에 가고 싶어요.= Tôi muốn về nhà.
  Câu nói thể hiện sự tìm kiếm thông tin phản hồi / phản ứng với tình huống: 집에 갈게요.= (Nếu vậy) tôi sẽ về nhà. (Ngụ ý rằng bạn tự hỏi người khác nghĩ gì về nó.
  Diễn tả ý định trực tiếp: 집에 갈 거예요.= Tôi sẽ về nhà. (Ngụ ý rằng đó là kế hoạch của bạn để về nhà.)
  혼자 할래요.= Tôi sẽ làm một mình. / Tôi muốn làm một mình.
 • Tuy nhiên, nếu bạn nói “혼자 할게요” ((Tôi sẽ làm một mình (nếu bạn không phiền) thì), nghe có vẻ hay hơn nhiều.
  저는 안 갈래요.= Tôi không muốn đi/Tôi sẽ không đi đâu.
 • “저는 안 가고 싶어요” cũng có nghĩa là tôi không muốn đi, nhưng ý định có thể thay đổi, vì vậy nó có thể có nghĩa là nếu bạn thực sự khăng khăng, tôi có thể đi ngay.
  뭐 마실래요? = Bạn muốn uống gì?/ Bạn sẽ uống gì?
 • Trong tiếng Hàn bạn có thể hỏi một người rằng anh ấy / cô ấy muốn gì bằng cách sử dụng phần kết thúc “-고 싶어요?” nhưng nó không tự nhiên và nghe hơi giống sách giáo khoa. Bằng cách sử dụng đuôi câu “-(으)ㄹ래요?” , bạn đang hỏi người khác những gì anh ấy / cô ấy muốn làm không nhất thiết bắt buôc.
  커피 마실래요, 차 마실래요? = Bạn có muốn uống cà phê hay trà không?
 • Điều này có thể rất giống với những người “커피 마시고 싶어요, 차 마시고 싶어요?”, Nhưng “커피 마실래요, 차 마실래요?” là cách tự nhiên hơn để hỏi.
  이거 볼래? = Bạn có muốn thấy điều này không?
  언제 만날래?= Khi nào bạn muốn gặp?
 • Nếu bạn đang nói về việc “chúng tôi”,” chúng ta” bạn có thể thêm từ “우리“ và nói là “우리 언제 만날래?”? để làm cho ý nghĩa rõ ràng hơn.
  ** Lưu ý
  Cuối cùng -(으)ㄹ래요 thường chỉ được sử dụng trong hội thoại giao tiếp thông thường. Bạn không thể sử dụng đuôi câu này này nếu bạn đang nói chuyện với ai đó mà bạn phải sử dụng kính ngữ.
Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365