LỊCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EPS-TOPIK

Khóa đào tạo Tiếng Hàn xuất khẩu (EPS-TOPIK)
Đối tượng tuyển sinh Học viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu
Giáo trình GIÁO TRÌNH EPS -TOPIK HỘI THOẠI
Thời gian đào tạo 240 tiết / 2 tháng rưỡi  (80 buổi)
Thời lượng 3 tiết/ buổi – 45’/ tiết – 1 bài/ buổi
Lịch biểu Thứ 2-6

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

A. VỀ LÝ THUYẾT:

­01 Phải đạt được một số từ thông dụng, nắm bắt các cấu trúc cơ bản.
02 Có khả năng dịch từ  Hàn sang Việt, nắm bắt kỷ năng nghe hiểu tốt

B. VỀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

­01 Có khả năng nghe – đọc – viết.
02 Nắm bắt cách làm bài theo dạng trắc nghiệm
03 Nắm bắt một số từ chuyên môn.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

Lý thuyết (tiết) 119
Nghe hiểu (tiết) 119
Kiểm tra cuối kỳ Lý thuyết : 01, nghe hiểu : 01 (tiết)
Tổng kết (tiết) 240

LỊCH KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN LUYỆN EPS-TOPIK

Khóa đào tạo Tiếng Hàn ôn xuất khẩu (EPS-TOPIK)
Đối tượng tuyển sinh Học viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu
Giáo trình GIÁO TRÌNH EPS -TOPIK HỘI THOẠI
Thời gian đào tạo 150 tiết / 1 tháng rưỡi  (50 buổi)
Thời lượng 3 tiết/ buổi – 45’/ tiết 
Lịch biểu Thứ 2-6

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

A. VỀ LÝ THUYẾT:

­01 Phải đạt được một số từ thông dụng, nắm bắt các cấu trúc cơ bản.
02 Có khả năng dịch từ  Hàn sang Việt, nắm bắt kỷ năng nghe hiểu tốt

B. VỀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

­01 Có khả năng nghe – đọc – viết.
02 Nắm bắt cách làm bài theo dạng trắc nghiệm
03 Nắm bắt một số từ chuyên môn.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

GIẢI đề đọc hiểu  74 (tiết)
GIẢI đề nghe hiểu  74 (tiết)
Kiểm tra cuối kỳ Lý thuyết : 01, nghe hiểu : 01 (tiết)
Tổng kết (tiết) 150