Hỗ trợ trực tuyến  

  • Ms Hoa Ms Hoa

    024-3200.9176

  • Ms Quỳnh Ms Quỳnh

    0766.247.365

Giới thiệu

 

 

- Tên: Hoàng Xuân Quỳnh (MA)

- Ghi nhận:

+ Chuyên gia về Du học Úc 2002 - 2015

+ Chuyên gia về Du học Thụy Sỹ 2008 - 2015

+ Chuyên viên tư vấn xuất sắc của Tập đoàn giáo dục Thụy Sỹ SEG 2009

+ Chuyên viên tư vấn xuất sắc của Tập đoàn giáo dục ESLI - Canada (2010)

+ Chuyên viên tư vấn xuất sắc do Học viện Holmes - Australia trao tặng (2008)

+ Đối tác chiến của năm do Đại học Hùng Vương trao tặng (2012)

- Liên lạc

+ Phone: 0084 435 625 974 – 098 309 0582

+ Email:  info@tuvanduhocmap.com

2. GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH

- Tên: Tạ Thanh Hoa (MA)

- Ghi nhận

+ Chuyên gia du học New Zealand 2008 - 2015

+ Chuyên gia du học Nhật Bản 2009 - 2015

+ Chuyên gia du học Hàn Quốc 2010 - 2015

+ Đối tác chiến lược của năm do Đại học Hùng Vương trao tặng (2012)

- Liên lạc

+ Phone: 0084 435 625 974 – 094 220 9198

+ Email:  hoamap@tuvanduhocmap.com

3. GIÁM ĐỐC MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

- Tên: Hoàng Nga (MA)

- Ghi nhận

+ Học bổng chính phủ Australia AusAid 2010

+ Chuyên gia tư vấn du học Úc 2010 – 2015

+ Chuyên gia tư vấn du học Thụy Sỹ 2010-2015

- Liên lạc

+ Phone: 0084 435 625 974 – 094 387 9901

+ Email:  ngamap@tuvanduhocmap.com

4. Đại diện MAP tại Australia

- Tên: Alexander John Naraniecki (Dr)

+ Email:  alex_naraniecki@hotmail.com

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

;